Belastingvermindering laadpalen

Particulieren kunnen een belastingvermindering verkrijgen naar aanleiding van de aankoop en plaatsing van een laadstation thuis. De particulier die dit doet tussen 1 september 2021 en 31 december 2022, zal een belastingvermindering van 45% verkrijgen. In 2023 daalt het tarief van de belastingvermindering naar 30%. In 2024 zal het tarief 15% bedragen tot 31 augustus. In de periode daarna wordt (nog) geen belastingvermindering voorzien.

Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend en waarop ze wordt berekend, is beperkt tot 1.500 euro per laadpaal en per belastingplichtige.

Ook ondernemingen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in laadinfrastructuur kunnen rekenen op fiscale steun. Hierbij geldt wel de belangrijke voorwaarde dat de laadinfrastructuur vrij toegankelijk moet zijn voor derden (tegen betaling) en dit ofwel tijdens de normale werkuren, ofwel buiten de normale werkuren.

De fiscale steun voor ondernemingen neemt de vorm aan van een verhoogde kostenaftrek:

  • Voor investeringen in laadinfrastructuur tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 geldt een aftrekpercentage van 200%

Voor investeringen in laadinfrastructuur tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 geldt een aftrekpercentage van 150%

 

Bericht delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email