Infrabel onderhoudscentrum in brugge kiest voor groene energie

Infrabel, de beheerder van de Belgische spoorinfrastructuur, plaatste zo’n 220 zonnepanelen op het
dak van zijn onderhoudscentrum (LCI) aan het station van Brugge. Tegelijk kwamen er ook 10
laadpunten voor elektrische of hybride dienstvoertuigen. Het onderhoudscentrum in Brugge draait
daarmee als eerste in Vlaanderen voor een kwart op groene energie. De infrastructuurbeheerder
investeerde 95.000 euro in duurzame elektriciteitsproductie voor de site in Brugge. Infrabel bekijkt of
gelijkaardige projecten mogelijk zijn in Vlaanderen. Goed voor een potentieel van 10.000 m² (bruto)
dakoppervlakte (Foto: Infrabel)

 

Primeur voor het LCI van Brugge: groene energie voor dagelijkse werking

Om groene energie te promoten plaatste Infrabel zo’n 220 zonnepanelen op de daken van het LCI en het
magazijn in Brugge – die geïnstalleerd werden door Solar Power Systems. Op jaarbasis brengen de
panelen zo’n 60.000 kWh op. Dat is het jaarverbruik van gemiddeld 17 gezinnen (gemiddeld 3.500 kWh
verbruik). De opbrengst van de panelen zal gebruikt worden voor de dagelijkse werking van het LCI, zoals
bijvoorbeeld voor de aandrijving van werkbanken, voor verlichting en verluchting. Wanneer de panelen
meer elektriciteit produceren dan nodig is voor de werking van het onderhoudscentrum, zal de elektriciteit
dienen als voeding voor de bovenleiding.

Naast de zonnepanelen plaatste Infrabel, in samenwerking met Engie, ook nog 5 elektrische laadpalen
voor een tiental elektrische of hybride dienstwagens.
In het LCI van Brugge werken 155 mensen. Ze zorgen voor het dagelijkse onderhoud en beheer van de
spoorinfrastructuur (bovenleiding, sporen en seininrichting) in de regio van Brugge. Het onderhoudscentrum
is 2 ha groot en heeft een dakoppervlakte van 2000 m².

De toekomst is groen

Bij Infrabel zien we het leven door een groene bril. Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid zijn één van onze
5 prioriteiten. In Brugge bekijken we momenteel nog hoe we extra milieuvriendelijke energie kunnen opslaan
in batterijen. Daarnaast wordt er ook onderzocht of er een windmolen geplaatst kan worden aan het LCI van
Brugge. Het volledige project is een piloot voor andere logistieke centra in Vlaanderen.
De zonnepanelen en laadpalen in Brugge zijn onderdeel van het nieuwe milieubeleid van Infrabel. Het
geeft de prioriteiten op het vlak van milieu voor de komende jaren weer, zoals bijvoorbeeld het promoten
van groene energie en biodiversiteit, het beperken van afval, enzovoort. Heel concreet loopt er momenteel
ook nog een studie naar het plaatsen van zonnepanelen op zogenaamde restpercelen. Dit zijn
voornamelijk terreinen gelegen tussen een complex van spoorlijnen. Deze terreinen hebben een potentieel
aangezien ze vaak niet kunnen aangewend worden voor operationele doeleinden. Ze zijn ook moeilijk te
bereiken zijn voor snoeiwerken.

Brugge, 3 juli 2018

Bericht delen

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email