Slimme meter batterij

EFFECT SLIMME METER EN BATTERIJ

Als u een terugdraaiende meter heeft, is er geen aparte meting van wat u op het net injecteert en wat u van het net afneemt. Het is voor deze groep van zonnepaneleneigenaars dat er een prosumententarief  is vastgesteld dat bepaald wordt door het vermogen van de omvormer(s).

Om het prosumententarief te vermijden kan u ervoor kiezen om een slimme meter (= bidirectionele meter) te laten plaatsen door uw netbeheerder. Wil je een bidirectionele meter laten plaatsen? Neem dan contact op met je netbeheerder. Op de website van de VREG (Vlaanderen) vind je alvast bij welke netbeheerder je bent aangesloten.

Dit is voornamelijk van toepassing in combinatie met een batterijoplossing. De batterijen zullen lokaal voor energieopslag zorgen tijdens momenten van overproductie, zodanig dat u geen of minder energie terug het net zal opsturen. De combinatie van een PV installatie en batterij zorgt ervoor dat u 75% van uw energie zelf produceert ! Vermits uw energie geproduceerd word op uw dak en niet door een electiciteitsleverancier waarvan u de oorsprong niet kent.

Vanaf 2019 zullen slimme meters geleidelijk aan de traditionele elektromagnetische meters vervangen. De nieuwe digitale meters draaien niet meer terug (geen terugdraaiende meter)

Vanuit de Europese Unie wordt België gevraagd om slimme meters (smart meters) uit te rollen in de komende jaren.De doelstelling is om tegen 2020 80% van de elektromagnetische meters te vervangen.

In Vlaanderen start de operatie deze zomer, maar de Vlaamse regering heeft zopas beslist dat de eigenaars van zonnepanelen de mogelijkheid krijgen om het huidige compensatiesysteem van injectie en afname te behouden (de terugdraaiende meter) tot 15 jaar na de installatie van hun zonnepanelen. Ook wie tot eind 2020 zonnepanelen laat installeren, krijgt deze mogelijkheid aangeboden.

Tijdens deze periode van 15 jaar kunnen ze ook overstappen naar een nieuwe tariefstructuur die de VREG zal uitwerken. De nettotarieven zullen overigens worden gefactureerd op basis van de elektriciteit die werkelijk geïnjecteerd wordt in of verbruikt wordt van het netwerk. In dat geval verdwijnt het prosumententarief.

Laatste update: indien de nieuwe Belgische regering niks beslist zal de wet voor het prosumenten tarief vanaf 01/01/2020 voor al de klanten van toepassing zijn.

In Wallonië was het oorspronkelijk de bedoeling dat 80% van de gezinnen een slimme meter zouden krijgen tegen 2034. Die doelstelling is intussen naar beneden bijgestuurd: de installatie van een slimme meter zal er enkel verplicht zijn voor grote verbruikers (6000 kWh en meer) en voor eigenaars van een fotovoltaïsche installatie van 5 kWe.

Wat is een slimme meter

Eenvoudig gezegd: een digitale meter met een elektronische display. Maar het toestel doet meer dan meten hoeveel energie je verbruikt en hoeveel je aan het net teruggeeft. Het communiceert ook je verbruik aan je netwerkbeheerder. Gedaan dus met meterstanden te noteren en door te geven. Ook informatie over de spanning of veranderingen in de sterkte van je aansluiting worden automatisch doorgestuurd. Je kunt het toestel ook van op afstand aan- en uitschakelen. Omdat de slimme meter je in real time informeert over je verbruik, zullen energieleveranciers hun voorschotbedragen kunnen optimaliseren, waardoor minder consumenten achteraf een zware afrekeningsfactuur krijgen.

De slimme meter is geen terugdraaiende meter

Eigenaars van zonnepanelen vreesden dat ze door de slimme teller niet langer zouden kunnen profiteren van het compensatiemechanisme van de terugdraaiende teller. De netwerkbeheerders spreken dat tegen: volgens hen zal de omschakeling naar de digitale teller het principe van de wettelijk voorziene compensatie en dus het rendement van je zonnepanelen niet aantasten. Ook zonder terugdraaiende teller behoud je dus het recht op compensatie.

Prosumententarief 2019

Evolutie prosumententarief op jaarbasis (euro per kW of kVA per jaar) – gezinnen en bedrijven

Kijk eerst na wie uw netbeheerder is.

Om te weten hoeveel prosumententarief u betaalt, moet u het maximale AC-vermogen van uw omvormer(s) vermenigvuldigen met het bedrag van uw netgebied.

KIES VOOR EEN BETER RENDEMENT EN VRAAG UW OFFERTE AAN

Betaalbare en hoogwaardige zonnepanelen met 10 jaar garantie!