Nieuwbouw

EPB-EISEN ZONNEPANELEN BIJ NIEUWBOUW

Voor alle stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of meldingen sinds 1 januari 2014 dient elke nieuwbouwwoning (of ermee gelijkgesteld) in Vlaanderen in het kader van de EPB-wetgeving een minimum hoeveelheid energie te halen uit hernieuwbare bronnen. Heeft u bouwplannen ? Wij helpen u graag de zonnepanelen inteken/plannen.

Indien u er voor kiest om aan de EPB-eisen te voldoen door de investering in zonnepanelen, dient u er voortaan rekening mee te houden dat voor bouwaanvragen ingediend in 2016 men op jaarbasis een elektriciteitsproductie van minstens 10 kWh per m² bruto vloeroppervlakte (van de woning) dient te realiseren. Bij bouwaanvragen ingediend vóór 1 januari 2016 volstaat een waarde van 7 kWh/m².

Kortingen op uw kadastraal inkomen (KI) door een laag E-peil ?

Datum bouwaanvraagE-pellDuur van de kortingKorting onroerende voorheffing
Vanaf 1/2016E305 jaar50%
E205 jaar100%
Vanaf 1/2014E405 jaar50%
E305 jaar100%
Vanaf 1/2013E505 jaar50%
E30 of BEN woning5 jaar100%

Appartementen

Wij hebben een oplossing die voorziet in 2 panelen per slaapkamer per appartement. Contacteer ons voor informatie

KIES VOOR EEN BETER RENDEMENT EN VRAAG UW OFFERTE AAN

Betaalbare en hoogwaardige zonnepanelen met 10 jaar garantie!